De bovenbouw bestaat uit 4 stamgroepen.

Maraboe, Knijsterberk, luistervink & Konartel vormen samen de bovenbouw (jaargroepen 6, 7 & 8).

Maraboe

Maraboe is een gezellige groep die rekening houdt met elkaar. In onze groep kan iedereen zich ontwikkelen in zijn eigen wijze en tempo. De kinderen zijn druk bezig met leren van de vakken, maar ook het leren van elkaar en met elkaar is belangrijk. De kinderen hebben hun eigen maatje.

In de bovenbouw worden de kinderen voorbereid op hun schoolkeuze en de stap naar de middelbare school. Het is belangrijk dat de kinderen met opgeheven hoofd en vol vertrouwen onze school kunnen verlaten.

De stamgroepleiders is:

Rozemarijn van Egeren Mail Rozemarijn
Rozemarijn

Mocht je een mededeling hebben of een afspraak willen maken dan kun je mij ook mailen.

Onze stamgroepouders zijn ?

Knijsterbek

Onze kinderen ontwikkelen zich op hun eigen wijze en in hun eigen tempo. Er wordt druk gelezen, geschreven, gerekend en gespeeld. We ontdekken de wereld van het internet en leren dat je daar zorgvuldig mee om moet gaan. Naast al het moois van de moderne media zijn er ook valkuilen en het is fijn als je weet hoe je die kunt omzeilen. Behalve de ontwikkeling van het cognitieve deel vinden wij het ook heel belangrijk hoe een kind zich sociaal-emotioneel ontwikkelt. Het is duidelijk dat een kind dat lekker in z’n vel zit, beter presteert. We werken toe naar het uiteindelijke advies voor het voortgezet onderwijs. De uitstroom varieert van VMBO tot VWO en dat klopt helemaal met de populatie bij ons op school. Wij vinden het heel belangrijk dat je daar terecht komt waar je de meeste kans hebt op een fijne, succesvolle middelbare schooltijd.
Bij het beoordelen van een kind kijken wij niet alleen naar hoe een kind het doet ten opzichte van de groep, maar ook of het wat betreft de eigen ontwikkeling is gegroeid.

De stamgroepleiders zijn:

Lesley Achten Mail Lesley
Tanja Wijnands Mail Tanja
Fernand Fens Mail Fernand
Lesley
Tanja
Fernand

Mocht je een mededeling hebben of een afspraak willen maken dan kun je ons ook mailen.
Onze stamgroepouder is ?

Konartel

Konartel is een gezellige groep. We ontmoeten elkaar natuurlijk in de stamgroep maar ook in de vrije tijd hebben veel kinderen contact met elkaar. Om het zo gezellig te kunnen hebben, maken we dankbaar gebruik van de spelletjes en oefeningen van de Kanjertraining. Die helpen ons om alles goed te laten verlopen en probleempjes als een kanjer te kunnen oplossen.

Naast gezelligheid houden we ons bezig met het schoolwerk. Dat is een serieuze zaak. In de bovenbouw wordt er heel wat van je gevraagd want vanaf groep 7 komt de keuze voor het voortgezet onderwijs snel dichtbij. Daar praten we veel over. In het voortgezet onderwijs waaieren alle kinderen uit naar een onderwijs type dat bij hen past als mens, maar ook bij ieders mogelijkheden m.b.t. de manier van leren. Ieder kind heeft wel een ander talent en we proberen daar gebruik van te maken zodat we van en met elkaar leren en elkaar helpen. Naast samenwerken horen daar ook taken bij die je helemaal zelf doet. Onze weektaak schrijven we in de agenda zodat we een aantal taken zelf kunnen plannen. Zelfstandig kunnen werken, weten wat je moet doen, kritisch kijken naar onze eigen resultaten, het hoort er allemaal bij. Gym hebben we op maandagmiddag en op woensdagochtend van onze stamgroepleider.

De stamgroepleiders is:

Ella Postma Mail Ella
Ella

Mocht je een mededeling hebben of een afspraak willen maken dan kun je ons ook mailen.

Onze stamgroepouders zijn ?

Luistervink

Wij zijn een gezellige groep in de bovenbouw. In onze groep hoort iedereen erbij en kunnen wij allemaal met elkaar samenwerken en spelen. Wij zijn ook heel behulpzaam en leren veel van elkaar.
De stamgroepleider is:

Nikki van Veenendaal Mail nikki
Nikki

Mocht je een mededeling hebben of een afspraak willen maken dan kun je me ook mailen.

Onze stamgroepouders zijn ?