t Startnest is een jenaplanschool, dus werken we er volgens het onderwijsconcept dat Jenaplan heet. Dit onderwijs werd in de jaren twintig van de vorige eeuw ontwikkeld in Duitsland door Peter Petersen.

De kinderen op onze school zitten niet in klassen, maar in ‘stamgroepen’.  Elke stamgroep bestaat uit twee of drie jaargroepen: groep 1 en 2, groep 3, 4 & 5 en 6, 7 & 8. Oudere en jongere kinderen zitten dus met elkaar in een groep, leren van en met elkaar, en zorgen voor elkaar.

De stamgroepen stellen we elk jaar met zorg samen: is de verhouding jongens/meisjes evenwichtig, is de zorg evenredig verdeeld over de stamgroepen en zijn er voldoende ‘sterke’ kinderen om de minder sterke kinderen te helpen? In elke stamgroep zitten kinderen met verschillende talenten. Kinderen leren zo om te gaan met onderlinge verschillen binnen de stamgroep.
Leerkrachten heten op onze school ‘stamgroepleider’.

Meer informatie over jenaplanonderwijs vind je op www.jenaplan.nl