logo_ITK

Internationale Taalklas Uithoorn

​Regelmatig worden op de Uithoornse basisscholen kinderen aangemeld die rechtstreeks uit het buitenland komen. Dit kunnen kinderen zijn van buitenlandse arbeiders, vluchtelingen maar ook van kennismigranten of adoptiekinderen. Deze kinderen spreken niet of nauwelijks Nederlands en noemen we ‘nieuwkomers’.

Het is belangrijk voor deze kinderen dat ze zo snel mogelijk de Nederlandse taal vlot en vloeiend leren spreken, lezen en ook schrijven. Wij denken dat dat het beste gebeuren in een kleine, aparte groep leerlingen die een hele week (Nederlandse) les krijgen. Wij sluiten hierbij aan bij een landelijke ontwikkeling. In gemiddeld één jaar moeten deze leerlingen voldoende zijn toegerust om het reguliere basisonderwijs te kunnen volgen; bij voorkeur op een school in de eigen (woon)wijk.
In deze kleine groep (max 12 leerlingen) leren de kinderen, samen met andere kinderen van allerlei nationaliteiten, de basis van de Nederlandse taal. Het is een intensief programma dat bestaat uit met name woordenschat, maar ook lezen, schrijven, rekenen, spelling en wereldoriëntatie. Er wordt gewerkt met speciale methodes voor nieuwkomers en leerkrachten die gespecialiseerd zijn in dit type onderwijs.

De ITK Uithoorn is een taalklas voor leerlingen tussen de 6-12 jaar van álle basisscholen in de gemeente Uithoorn.
Het is gevestigd in het pand van De Springschans.
Het is een gezamenlijk initiatief van de Uithoornse basisscholen en de gemeente Uithoorn. Naast de opvang van nieuwkomers geven wij ook tips en ondersteuning aan de Uithoornse basisscholen op nieuwkomersgebied.

Voor meer informatie over de ITK zie ook: ITK Uithoorn