Op een jenaplanschool leren we niet alleen door met pen, papier en het hoofd bezig te zijn. Daarom onderscheiden we binnen ons onderwijs vier basisactiviteiten, die we in het dagelijks leven ook terugzien: gesprek, spel, werk en viering. Deze activiteiten wisselen elkaar in een ritmisch weekplan af.

Gesprek

De interactie tussen kinderen is belangrijk in het jenaplanonderwijs. Zo leren kinderen niet alleen een verhaal goed op te bouwen, maar leren zij goede vragen te stellen, actief te luisteren naar elkaar, te wachten op de beurt, kritiek te geven en elkaar begrijpen. In een week komen er verschillende soorten kringen aan bod, zoals de weekendkring, verslagkring, leeskring, spelkring en filosofiekring.

Werk

Onder werk vallen de instructiemomenten en de blokuren. Tijdens de blokuren zijn de kinderen zelfstandig of in groepjes met het werk bezig. Zo leren de kinderen al op jonge leeftijd hun werk in te plannen, samen te werken en elkaar te helpen. Het plannen begint al in de onderbouw, waar kinderen op een planbord aangeven wat ze gaan doen. Dat kan variëren van spelen in de huishoek tot het maken van een werkje uit de kast.

Spel

Bij spel gaat het om alle activiteiten waarbij de kinderen door middel van ‘spel’ aan het leren zijn: gezelschapsspelletjes, drama, gym, rollenspel, buitenspel en fantasiespel. Door te spelen, leren kinderen enorm veel op cognitief, sociaal, emotioneel en motorisch gebied.

Vieren

De vieringen zijn bedoeld om met de groep, met de bouw of met alle kinderen van school stil te staan bij een bijzonder moment. Ze benadrukken dat de kinderen deel uitmaken van een gemeenschap. Het gaat daarbij niet alleen om feesten, zoals een verjaardag of Sinterklaas, maar ook om kleine, individuele overwinningen in de stamgroep. Ook verdrietige gebeurtenissen, zoals een overlijden, krijgen een plekje. Daarnaast zijn de terugkerende weekopeningen –en sluitingen bij projecten kenmerkend voor de school. Kinderen laten dan aan elkaar zien wat ze gedaan hebben. Een viering sluit dus een periode van gesprek, spel en werk af.

Meer lezen over onderwijs op een Jenaplanschool:

Onderwijs op een Jenaplanschool

www.jenaplan.nl

Jenaplan folder

Videos jenaplanonderwijs