De middenbouw bestaat uit 3 stamgroepen.

Kiekendief, Oeroeboeroe & Paradijsvogel vormen samen de middenbouw (jaargroepen 3, 4 & 5).

Kiekendief

We zijn een gezellige groep. Iedereen mag er zijn, we zijn er voor elkaar. Ook vinden we het fijn om met elkaar samen te werken. Elke dag leren en ontdekken we weer nieuwe dingen. Eigen ideeën mag je altijd laten horen en zien, we leren van en met elkaar. Bij ons is er veel ruimte voor creativiteit en muzikaliteit. Ook een goede sfeer vinden we erg belangrijk in onze groep. Wanneer je je thuis voelt en veilig voelt in je groep, is dit positief voor je ontwikkeling en groei.

De stamgroepleider is:

Stefanie Austen Mail Stefanie
Stefanie

Voor vragen kun je bij ons terecht, wees welkom.

Onze stamgroepouders zijn ?

Oeroeboeroe

Met plezier naar school gaan is een voorwaarde om optimaal te kunnen ontwikkelen. Daardoor vinden we het welbevinden van de kinderen heel belangrijk. We kijken naar de individuele ontwikkeling van elk kind op leer-, sociaal- en emotioneel gebied.

Hier leggen we de basis voor lezen, schrijven, rekenen, en wereldoriëntatie. Ook samenwerken en samen spelen is onderdeel van het opgroeien en het leerproces. De kinderen kunnen elkaar helpen en zo leren ze ook van elkaar. Wat de kinderen geleerd hebben, presenteren ze in een verslagkring. Dit is leerzaam voor allemaal.

We werken met een weekplan, waardoor kinderen zien wat de taak voor de dag is en daardoor ook zelfstandiger kunnen worden.

De stamgroepleiders is:

Marlies Haanstra Mail Marlies
Marlies

Mocht je een mededeling hebben of een afspraak willen maken dan kun je ons ook mailen.

Onze stamgroepouder is ?

Paradijsvogel

Er wordt een groot deel van de basis gelegd voor de verdere schoolcarrière. Er wordt druk gelezen, geschreven, gerekend en gespeeld. Niet alleen het cognitieve deel is belangrijk, maar ook hoe een kind zich sociaal-emotioneel ontwikkelt. Het is duidelijk dat een kind dat lekker in z’n vel zit, beter presteert.
Ieder kind doorloopt de ontwikkeling op eigen wijze. Ieder kind is uniek!
Bij het beoordelen van een kind kijken wij niet naar hoe een kind het doet ten opzichte van de groep, maar of het wat betreft de eigen ontwikkeling is gegroeid.

De stamgroepleiders zijn:

Chantal Pronk Mail Chantal
Bas Slagter Mail Bas
Chantal
Bas

Mocht je een mededeling hebben of een afspraak willen maken dan kun je ons ook mailen.

Onze stamgroepouders zijn ?