Bestuur ’t Startnest – Stichting Wijzer aan de Amstel

Op 1 januari 2019 is de Stichting Jenaplanonderwijs Uithoorn, met als school ’t Startnest, de scholen van het Interconfessioneel basisonderwijs Uithoorn en de scholen van de stichting katholiek onderwijs De Kwakel gefuseerd.
Met ingang van 1 januari 2019 maakt ’t Startnest deel uit van de nieuwe stichting “Wijzer aan de Amstel”.
Voor meer informatie over de stichting verwijzen we naar de site Wijzer aan de Amstel.

Het voormalig bestuur, de stichting Jenaplanonderwijs Uithoorn, doet hieronder verslag van de voorgaande jaren.
In het bestuursverslag geeft het bestuur van de Stichting Jenaplanonderwijs Uithoorn een beknopt overzicht van de ontplooide activiteiten in 2017 – met een korte vooruitblik naar 2018 – en van de financiële situatie van de Stichting.

Documenten

jaarrekening 2017
presentatie ouderavond 20 februari fusie
presentatie ouderavond 20 februari schooltijden
jaarrekening 2016
Strategisch Beleidsplan
Presentatie ouderavond 22 juni 2017
jaarrekening 2015
jaarrekening 2014