Schoolbestuur ’t Startnest – Onderwijsstichting Wijzer aan de Amstel

Schoolbestuur

Onderwijssstichting Wijzer aan de Amstel is op 1 januari 2019 opgericht en is ontstaan uit een fusie tussen Stichting ICBO Uithoorn, Stichting Katholiek Onderwijs De Kwakel en Stichting Jenaplan Onderwijs Uithoorn. De nieuwe stichting heeft zowel rooms-katholieke als interconfessionele scholen onder zich en heeft de denominatie bijzonder onderwijs.

Het bevoegd gezag van de stichting is georganiseerd naar het Raad van Toezicht model, met een duidelijke scheiding tussen toezicht en bestuur, conform de code goed bestuur. De Raad van Toezicht, bestaande uit zes leden, en de directeur-bestuurder hebben in de statuten van juli 2021, de onderlinge taken en bevoegdheden vastgelegd middels een bestuursreglement en een managementstatuut. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de gehele organisatie en het functioneren van de directeur-bestuurder, die het bevoegd gezag aan de stichting vormt.

Wijzer aan de Amstel bestaat uit zes scholen, IKC Het Duet, De Kwikstaart, De Springschans, Jenaplanschool ’t Startnest, De Vuurvogel en De Zon. Elke school is uniek en heeft een eigen onderwijsprofiel. De dagelijkse leiding ligt in handen van de directeur van de school. De directeur van de school is integraal verantwoordelijk voor de gebieden onderwijs(kwaliteit), leerlingenzorg, personeel, financiën, huisvesting en interne en externe contacten. Bij de stichting werken circa 180 medewerkers en volgen meer dan 2100 leerlingen onderwijs.

Voor meer informatie over de stichting verwijzen we naar de site Wijzer aan de Amstel.

Schoolbestuur gegevens:

Onderwijsstichting Wijzer aan de Amstel
Directeur-bestuurder: Ronald Akkerboom
Email: info@wijzeraandeamstel.nl
Telefoon: 0297 562713
Bestuursnummer: 40581
Bankrekening ’t Startnest: bel of mail hiervoor naar school