Bestuur ’t Startnest – Stichting Wijzer aan de Amstel

Op 1 januari 2019 is de Stichting Jenaplanonderwijs Uithoorn, met als school ’t Startnest, de scholen van het Interconfessioneel basisonderwijs Uithoorn en de scholen van de stichting katholiek onderwijs De Kwakel gefuseerd.
Met ingang van 1 januari 2019 maakt ’t Startnest deel uit van de nieuwe stichting “Wijzer aan de Amstel”.
Voor meer informatie over de stichting verwijzen we naar de site Wijzer aan de Amstel.

Bestuur gegevens:

Stichting Wijzer aan de Amstel
Directeur-bestuurder: Friso Kingma (interim)
Email: info@wijzeraandeamstel.nl
Telefoon: 0297 562713
Bestuursnummer: 40581
Bankrekening ’t Startnest: bel of mail hiervoor naar school