Samenstelling van het team op ’t Startnest 2019/2020

Directie  
Anke de Graaf  
   
Management team  
Anke de Graaf  
Ella Postma  
Chantal Pronk  
Hannelore Pomstra  
Brenda Stam  
   
Bouwcoördinatoren  
Ella Postma Bovenbouw
Chantal Pronk Onder- & middenbouw
   
Interne begeleider  
Hannelore Pomstra  
   
Leerkrachten  
Anke de Graaf stamgroepleekracht Luistervink
Bianca Kooij vakleerkracht expressie
Brenda Stam stamgroepleerkracht Luistervink
Carolien Jonker stamgroepleerkracht
Chantal Pronk stamgroepleider Paradijsvogel
Ella Postma stamgroepleider Konartel & Maraboe
Ghislaine Kruiswijk stamgroepleider
Hannelore Pomstra stamgroepleider Paradijsvogel
Ingeborg Veltmam stamgroepleider Knijsterbek
Irene van Silfhout stamgroepleider Startmus
Joke Woerde stamgroepleider Kiekendief
Josijn Settels stamgroepleider Maraboe
Madelon de Koning stamgroepleider Krullevaar
Marlies Haanstra stamgroepleider Buitelgans
Neriyah Duval stamgroepleider Startmus
Rianne Oosterbeek stamgroepleider Konartel (LIO)
Sanneke Vonk vakleerkracht gymnastiek
Tanja Wijnands stamgroepleider Knijsterbek
Tatjana Vermeulen stamgroepleider
   
Onderwijsassistenten  
Désiree Stoffels  
Margot Nooter  
Robin Kramer  
   
Conciërge  
Tjeerd ter Horst  
   
Stafmedewerker  
Erik Schriever  
   

Klik hier voor meer info