Samenstelling van het team op ’t Startnest 2020/2021

Directie  
Roxan Linnekamp  
   
Management team  
Chantal Pronk  
Hannelore Pomstra  
Ella Postma  
Roxan Linnekamp  
   
Bouwcoördinatoren  
Chantal Pronk Onder- & middenbouw
Ella Postma Bovenbouw
   
Interne begeleider  
Hannelore Pomstra  
   
Leerkrachten  
Bas Slagter stamgroepleider Paradijsvogel
instructieleerkracht groep 4
LIO stagiair
Bianca Kooij vakleerkracht expressie
Carolien Jonker stamgroepleider Oeroeboeroe
instructieleerkracht groep 5
Chantal Pronk stamgroepleider Paradijsvogel
instructieleerkracht groep 4
Ella Postma stamgroepleider Konartel
instructieleerkracht groep 7
Fernand Fens stamgroepleider (inval)
vakleerkracht gymnastiek BB
Hannelore Pomstra instructieleerkracht groep 3
Ingeborg Veltmam Remedial teacher
instructieleerkracht groep 3
Irene van Silfhout stamgroepleider Buitelgans/Kiekendief
instructieleerkracht groep 3
Jasper de Groot vakleerkracht gymnastiek MB
Jelke Kramer stamgroepleider IJsvogel
Lesley Achten stamgroepleider Luistervink
instructieleerkracht groep 6
Madelon de Koning stamgroepleider Krullevaar
Marlies Haanstra stamgroepleider Buitelgans
Nikki van Veeendaal stamgroepleider Luistervink
instructieleerkracht groep 6
Rianne Oosterbeek stamgroepleider Konartel/Maraboe
instructieleerkracht groep 6&8
Rozemarijn van Egeren stamgroepleider Maraboe
instructieleerkracht groep 6
Stefanie Austen stamgroepleider Kiekendief
instructieleerkracht groep 3&5
Tanja Wijnands stamgroepleider Knijsterbek
instructieleerkracht groep 7
   
Onderwijsassistenten  
Margot Nooter  
Robin Kuijper-Kramer  
   
Conciërge  
Tjeerd ter Horst  
   
Stafmedewerker  
Erik Schriever  
   

Klik hier voor meer info