Er zijn twee verschillende vormen van ouderbijdragen.

•        De school vraagt aan de ouders een bijdrage voor het schoolkamp of het schoolreisje. In overleg met de directie kan een reductie worden afgesproken. Het is ook mogelijk om via de gemeente een tegemoetkoming te krijgen. Ouders kunnen dit aanvragen bij het sociaal loket van de gemeente Uithoorn. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente: . Voor 2021 is de eigen bijdrage voor het schoolkamp € 64,00 en voor het schoolreisje nog te bepalen (ca € 25,00) per kind.

•       De ouderraad vraagt een vrijwillige bijdrage voor het organiseren van allerlei ondersteunende activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, het kerstfeest,  sportactiviteiten, het organiseren van excursies, de bibliotheek en de afscheidsfeesten. De bankgegevens:
Oudervereniging ’t Startnest, banknummer: mail of bel ons hiervoor.
Voor 2021-2022 bedraagt deze: € 38,- per kind

Voor het innen van de bijdragen maken we gebruik van Wis collect