Het inschrijfformulier is op school verkrijgbaar. Naast het ingevulde en ondertekende formulier ontvangen we ook graag een kopie van een document met het sofinummer van uw kind. Het opsturen van een inschrijfformulier houdt niet automatisch in dat uw kind is aangenomen. U ontvangt een bevestiging van plaatsing.