Het inschrijfformulier is op school verkrijgbaar. Naast het ingevulde en ondertekende formulier vragen we ook een document met het bsn van uw kind te tonen. Het opsturen van een inschrijfformulier houdt niet automatisch in dat uw kind is aangenomen. U ontvangt een bevestiging van plaatsing.