De ouderraad (OR) van ‘t Startnest is namens alle ouders en voor alle kinderen actief op school. De OR heeft regelmatig overleg. Daarbij is ook een teamlid aanwezig. De OR overlegt met de directie, het bestuur en de medezeggenschapsraad, als dat nodig is.

De OR heeft daarnaast ook zitting in de Evenementen-, PR- en Schoolkampcommissie. Ze let op de veiligheid op school en denkt mee over de Tussenschoolse Opvang.

De OR organiseert en financiert, met behulp van de financiële ouderbijdrage, extraatjes voor de kinderen:  extra leesboeken voor de bibliotheek, excursies naar bijvoorbeeld het Tropenmuseum in Amsterdam en expressiematerialen, het Sinterklaasfeest, het eindfeest en Pasen. Ook verzorgt de OR het eten en drinken tijdens de avondvierdaagse en het schoolvoetbaltoernooi.

Voor de ouders organiseert de OR de koffie/theeochtenden, een kerstborrel na de musical en een bedankje voor de hulpouders aan het einde van het schooljaar.

De OR communiceert via de website van de school, het info bulletin en via brieven.

Ouders kunnen altijd bij de OR terecht met vragen en opmerkingen over de school en  ideeën en meningen richten aan or@startnest.nl.

Tijdens de jaarvergadering (september/oktober) wordt de OR gekozen. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden.

De voltallige OR van ’t Startnest voor schooljaar 2018/2019 bestaat nu uit:

  • Desiree Stoffels-van Pieterson (voorzitter)
  • Sintha Sie (penningmeester)
  • Karin van Kooten-Molenaar (secretaris)
  • Saskia Ariëns
  • Renée Oremus
  • Bonita Perebooms
  • Susan Zijlstra
  • Jaimie Milburn
  • Kirsten Bonke
  • Barbara Dijksterhuis
2017-2018: Boven: Saskia, Renée, Susan, Stéphanie, Midden: Jamie, Onder: Desiree , Francisca, Bonita, Karin.

Agenda OR vergadering:

Volgende vergadering:
– 28 augustus 2019

Verslagen:

Notulen OR 5 juli 2019
Notulen OR 5 juni 2019
Notulen OR 17 april 2019
Notulen OR 6 maart 2019
Notulen OR 9 januari 2019
Notulen OR 21 november 2018
Notulen jaarvergadering ouderraad 26 september 2018
Notulen OR 12 september 2018
Notulen OR 6 juli 2018
Notulen OR 6 maart 2018 def
Notulen OR 10 januari 2018 def
Notulen OR 22 november 2017 def
Notulen OR jaarvergadering 27 september 2017

Gegevens OuderRaad:

Katholieke Oudervereniging “Het Startnest”
Arthur van Schendellaan 100 E, 1422 LE Uithoorn
Bankgegevens: bel of mail ons voor deze gegevens.
KvK: 40532952