Op naar het voortgezet onderwijs

De aansluiting van onze school met het voortgezet onderwijs is goed. Tijdens de blokuren leren de kinderen al vroeg hun eigen werk in te plannen en zelfstandig te maken. Een zelfstandige werkhouding vergroot de kans op succes in het voortgezet onderwijs. In onze visie is een goede school  vooral een school die het kind begeleidt naar de juiste, passende school. In het laatste jaar van de basisschool staan de ouders en kinderen voor de keuze van het vervolgonderwijs. Dat is niet altijd gemakkelijk. Daarom wordt deze belangrijke stap zorgvuldig voorbereid.

Gesprek in het voorlaatste schooljaar

In  groep 7 vindt in het voorjaar een gesprek plaats met het kind en de ouders of de verzorgers over de mogelijkheden na de basisschool. Dit  is een eerste oriëntatie, binnen de gehele bovenbouwperiode wordt geregeld gesproken over het voortgezet onderwijs.

Informatieavond

In begin groep 8 vindt een informatieavond plaats over de mogelijkheden voor voortgezet onderwijs binnen de regio. Op die avond wordt uitleg gegeven over: het schoolkeuze onderzoek, de aanmeldingsprocedure en open dagen van het voortgezet onderwijs.
Lees hier de VO-gids

Verwijzing naar het voortgezet onderwijs 

Hiervoor krijgt  elk kind een basisschooladvies van de stamgroepleerkracht van de bovenbouw.  Daarnaast vindt er op school  een gericht schoolkeuze onderzoek plaats. Deze twee adviezen heeft uw kind nodig voor plaatsing bij het voortgezet onderwijs.

De definitieve keuze

Wanneer al het voorwerk erop zit, wordt het tijd de open dagen van de scholen voor voortgezet onderwijs te bezoeken en wordt vervolgens een keuze gemaakt.

Rond de voorjaarsvakantie vindt de inschrijving plaats. Na de inschrijving wordt via het Elektronisch Loket Kernprocedure (ELK) informatie van het basisonderwijs doorgegeven aan de school voor voortgezet onderwijs.